Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: stosowane są nowoczesne techniki multimedialne (laptop + cyfrowy projektor multimedialny),vademecum wykładowcy,filmy na VCD+własne prezentacje multimedialne

Posiadamy program do prowadzenia wykładów na ekranie TV (video VHS).

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,

Szkoła na swym wyposażeniu posiada także symulator.